06 41 44 83 88 info@zeilschoolhoorn.nl

Bij de cursussen KjI en KjII zullen we zoveel mogelijk dezelfde instructeur inzetten. Vanaf de gevorderde zeiler is de leerervaring juist rijker wanneer er van verschillende instructeurs geleerd kan worden.

“Niets is mooier als je ziet dat iemand het in ene doorheeft.”

Diploma’s seizoen 2016

De diploma’s van het CWO zijn internationaal herkend. CWO is een samenwerkingsverband tussen het watersportverbond, ANWB en Hiswa.
In 2016 kunnen we nog de diploma’s uitreiken van zowel Kajuitjacht zeilen alsmede de nieuwe lijn Jachtzeilen. Mocht u met een curus kajuitjachtzeilen begonnen zijn dan kunt u deze gerust afmaken. Vanaf 2017 bestaat er alleen nog de lijn jachtzeilen Tidal en Non Tidal

Kajuitjachtzeilen I  en Zeezeilen I (Kj I/Zz I)

Het diploma Kj I/Zz I is voor iedereen die actief mee wil zeilen op een kajuitjacht maar niet de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen wil dragen. Voor bemanningsleden. Als bemanningslid helpt u bij het aan- en afmeren in bijvoorbeeld een sluis maar u hoeft niet te bepalen hoe de sluis ingevaren wordt. U maakt het schip klaar voor de reis en draagt bij aan de algehele veiligheid aan boord.

Met het diploma Kj I/Zz I…

 • weet u wat er gebeurt op en rondom een schip, hoe de onderdelen van het schip genoemd worden;
 • u kent de basisbeginselen van de stand van de zeilen en de bediening van de zeilen;
 • u weet wat de vaarregels zijn in bijvoorbeeld havens en sluizen en hoe het schip zich beweegt als het op de motor vaart.

Een goede schipper kan de waarde van een goed bemanningslid niet overschatten!

Kajuitjachtzeilen II (Kj II)

Met het diploma Kj II kunt u als plaatsvervangend schipper optreden. Onder rustige omstandigheden kunt u het schip zelfstandig besturen.

Met het diploma Kj II…

kent u de beginselen van het navigeren. U kunt kompas lezen en weet hoe u een waterkaart kunt gebruiken;

 • u kunt het schip zelf afmeren in een box in de haven. Of vertrekken uit een box;
 • u weet hoe u de zeilen kunt reven en wanneer u welke zeilen kunt gebruiken;
 • op niet-stromend water kunt u een koers uitzetten en deze volgen.

Met dit diploma kunt u onder kalme en voorspelbare omstandigheden de schipper zijn!

Jachtzeilen III Non tidal

Zelf als schipper op het binnenwater aan de slag gaan. De verantwoordelijkheid kunnen dragen voor schip én bemanning. Onder omstandigheden tot 6 Beaufort moet men zelfstandig, veilig en verantwoord kunnen varen en manoeuvreren. Leiding geven aan de bemanning. Delegeren en controleren. Communiceren en terugkoppelen. Zelf minder aan het roer maar meer de navigatie op orde houden. Zowel overdag als in nacht tochten. Verbreding en verdieping van de kennis. In de nacht navigeren is héél anders dan overdag met zicht.

 • draagt u de verantwoordelijkheid over het schip en de bemanning. U communiceert met de bemanning op een manier die zij begrijpen en die de veiligheid van ieder waarborgt. U delegeert taken en ziet erop toe dat deze correct worden uitgevoerd;
 •  u beheerst het schip onder omstandigheden tot en met windkracht 6 veilig en verantwoord.

Wij adviseren om ter aanvulling en voorbereiding op dit diploma, ook het vaarbewijs I en II te halen en een cursus marifonie(eis) te volgen. Bijvoorbeeld in de wintermaanden!

Kajuitjachtzeilen III (Kj III)

De stap naar Kj III is een flinke vanaf Kj II. Want om het diploma Kj III te verdienen wordt gevraagd dat u ook onder onverwachte en moeilijkere omstandigheden de verantwoordelijkheid voor het schip en de manier kunt dragen. Ook op stromend water. Om voor dit diploma in aanmerking te komen is het verstandig om na het behalen van Kj II eerst ervaring op te doen onder verschillende omstandigheden.

Het examen van dit niveau staat onder toezicht van het CWO. Dit betekent dat u door een van onze instructeurs wordt opgeleid, maar door een examinator van het CWO wordt beoordeeld.

Met het diploma Kj III…

kunt u op zowel niet-stromend als op stromend water navigeren;

 • Draagt u de verantwoordelijkheid over het schip en de bemanning.
 • U communiceert met de bemanning op een manier die zij begrijpen en die de veiligheid van ieder waarborgt. U delegeert taken en ziet erop toe dat deze correct worden uitgevoerd;
 • U beheerst het schip onder omstandigheden tot en met windkracht 6 veilig en verantwoord.

Wij adviseren om ter aanvulling en voorbereiding op dit diploma, ook het vaarbewijs I en II te halen en een cursus marifonie(eis) te volgen. Bijvoorbeeld in de wintermaanden!

Kajuitjachtzeilen IV (Kj IV)

Met het diploma Kj IV op zak bent u opgeleid als schipper op binnenwateren, ook stromend binnenwater zoals de Waddenzee en de Zeeuwse wateren. U kunt onder alle omstandigheden veilig en verantwoord varen en manouvreren.

U kunt pas opgeleid worden voor dit diploma als u na het behalen van Kj III tenminste 500 mijl heeft afgeleid in een kajuitjacht. Het examen wordt afgelegd in weersomstandigheden met een wind van tenminste 7 knopen en maximaal 25 knopen.

Met het diploma Kj IV…

 • geeft u leiding aan de bemanning. U kunt heldere instructies geven, ziet er op toe dat de bemanning deze correct uitvoert en u geeft aanwijzigen voor verbeteringen. U bent ook in de juridische zin verantwoordelijk voor het schip en de bemanning.
 • kunt onder alle weersomstandigheden op stilstaand en stromend water varen.
 • kunt u zelfstandig navigeren.

Als u overweegt het diploma Kj IV te behalen adviseren wij u contact met ons op te nemen om een mogelijk opleidingsplan te bespreken.

Zeezeilen II (Zz II)

Met het diploma Zz II kunt u als plaatsvervangend schipper optreden, als wachtleider onder verantwoordelijkheid van de schipper. Onder eenvoudige kunt u het schip zelfstandig besturen. Bij het diploma Kj II ligt de nadruk op het leren gerbuiken van de wind, bij het diploma Zz II ligt de nadruk op het varen in stromend water en het getij. De vereiste ervaring voor dit diploma is 250 mijl.

Met het diploma Zz II…

 • kunt u navigeren, rekening houdend met stromingen en het getij. U kunt kompas lezen en weet hoe u een waterkaart kunt gebruiken;
 • u kunt aan en afmeren onder zowel lagerwal als hogerwal. Het aanmeren kunt u ook onder zeil;
 • u kunt een vaarplan maken;
 • u bent op de hoogte van de wijkregels, de vaarreglementen maar ook de vlagvoering en douaneformaliteiten.

Het niveau van dit diploma is te vergelijken met dat van Kj III.

Klik hier voor een document met alle eisen voor de diploma’s Kj I t/m IV.

Klik hier voor een document met alle eisen voor de diploma’s Zz I en II.